Discount 25% and no sending cost

 

CLASSICAL AND BYZANTINE MONOGRAPHS

EDITED BY

G.GIANGRANDE and H.WHITE

VOL. LXXVII

C.PADILLA & J.REDONDO (EDD.)

EL SOBRENATURAL A LES LITERATURES MEDITERRÀNIES

DES DE LPOCA CLÁSSICA

FINS A LES SOCIETATS ACTUALS

Andrés Toledo, M.Á., Visions zoroàstriques del més enllà i les inscripcions del mag Kirdir ; Badia,J.,El Elemento sobrenatural en una comedia anónima del siglo XVI:Los pronósticos de Alejandre y sus fuentes clásicas ; Clua Serena,J.A., La relació “natural” (“physiké”) vs. “sobrenatural” (“tháum´ idésthai”) a la literatura hellenística i imperial gregues,i la seva recepció a la poesia visual actual ; Doñas,A. A multis creditur veraciter contingisse….:La transformación escolástica de la transmutatio en Nicolás Trevet, Garrido, D., El sobrenatural i el mite als relats sobre la conquesta islàmica d´Hispània ; Garrigós Lloréns,L., El papel del guía en algunas visiones dantescas de la  poesía castellana del siglo XV ; Gasent, A.,Corònides i Asclepi.Un exemple d´intervenció divina a la Periègeis de Pausànies ;Grau S.,Les qualitats taumatúrgiques dels filòsofs grecs antics en Diógenes Laerci,Martín L.,El sobrenatural a la literatura árab:al voltant del tema de la donzella de les mans tallades,  Martínez  Sotodosos,C., Ginàndria o trasformisme.L´estrany cas de les dones  barbudes a Heròdot i Hipòcrates, Montañés,R.J,El `més enllà´a la cultura grega medieval i moderna, Narro; Á., lo sobrenatural en los evangelios canónicos y apócrifos sobre la infancia de Jesús ; Pérez Asensio,J.,Diapontius transmarinus.La creació dels fantasmes còmics ;Pomer ,L., Presagis funestos als emperadors i césars a les Res gestae d´Ammiá   Marcel lí ;Redondo,J.,El romanc del pont d´Arta i la mitologia indoeuropea ;Requena Jiménez,M.,El mundo de los prodigios en la Antigüedad clásica ; Sanchis J., Terror y género : personajes femeninos que dan miedo en la literatura griega ; Sancho Montés ,S.& Sastre Barceló,JC.,Elements de caire sobrenatural en el Liber Maiolichinus:influència del món clássic ;Santafé Soler,S., Lo sobrenatural como tópico literario en la obra de Aquiles Tacio ; Teodoro,J.,Moises sense el tabernacle.les Origines Judaicae de John Toland ; Torné Teixidó,R.,Status diví i fets sobrenaturals a la lírica grega:algunes notes i observacions ; Index ;Bibliografia.

ISSN 1381-2955       ISBN 978-90-256-1279-5     2012,  359 p.,         € 78.-

 

Compartir esta página

: