Discount 25% and no sending cost

 

CLASSICAL AND BYZANTINE MONOGRAPHS

Edited by

G.GIANGRANDE and H.WHITE

VOL. LXXXIX

J.J.Pomer Monferrer & J.Redondo (Edd.)

LA TRADUCCIÓ (IN)DIRECTA DELS

CLÀSSICS A LES LITERATURES

HISPÀNIQUES,ENTRE MÉS

Índex ; Próleg ; Carbonell,S.``Narrativa medieval greca:entre Orient i Occident´´;García de Lucas,``En torno a la traducción medieval castellana de las Prophetiae Merlini´´;Gros Lladós,S.``Sobre la recepció dels clássics grecollatins en el Curial e Güelfa:el tòpic de l´aegritudo amoris´´;Kioridis,I.;Padilla,C.``L´empremta catalana al Corbacho´´;Pomer,J.J,``Les fonts grega i francesa de la versió aragonesa de la Crónica de Morea´´;Redondo,J.``Teoria i pràctica de la traducció del grec a l´arogonès:les Vidas semblantes de Plutarc´´ ;Ribes Traver,P.,``El mito de Venus y Adonis en la tradición inglesa:de W.Shakespeare a F.C.Burnand´´;Rovira Cerdá,H,``´Jatsesia que altres l´agen tret en lengua catalana´:la traducció catalana perduda de l´obra de Valeri Màxim´´;Starczewska k.k.``Las traducciones latinas del Corán:entre crear la imagen del otro y la formación de una disciplina de saber´´

ISSN 1381-2955       ISBN 978-90-256-1320-4    2016,   p.236        € 40.-

ADOLF M. HAKKERT Publishing Comp. S.W.KOS - W.KOS --- Classical Philology, Byzantium

and Ancient History

35080 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (SPAIN)

Apartado / P.O. Box 2025

Tel. 34-928-766089

Fax: 34-928-761619

Homepage: www.tte.nl/hakkert

Email: willen@telefonica.net

VAT: ES 00687933 A

Compartir esta página

: